مخالفت كمیسیون برنامه با تاسیس بانك فرهنگیان

بهمن: یك عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس از مهالفت اعضای این كمیسیون با تاسیس بانك فرهنگیان آگاهی داد.
محمدرضا تابش در گفت و گو با ایسنا اظهار داشت: بررسی سوژه تشكیل بانك فرهنگیان با حضور وزیر آموزش و پرورش در دستور كار كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس قرار داشت.
وی ادامه داد: در جلسه امروز كمیسیون برنامه و بودجه كه با حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، سوژه تاسیس بانك فرهنگیان مورد بررسی قرار گرفت كه باوجود نظر مثبت نمایندگان در خصوص رسیدگی به وضعیت معیشتی و تقویت بنیه اقتصادی فرهنگیان؛ بدلیل موانع قانونی در تاسیس بانك دولتی و عملكرد نامطلوب بانك سرمایه كه سبب تضییع حقوق سهامداران فرهنگی این بانك شد، این مساله مورد موافقت قرار نگرفت.

منبع: