توسط رژیم آل خلیفه؛ رئیس شورای علمای بحرین ممنوع الخروج شد

بهمن: رژیم آل خلیفه سید مجید المشعل رئیس شورای علمای بحرین را ممنوع الخروج كرد.
به گزارش بهمن به نقل از صوت المنامه، اقدامات خصمانه آل خلیفه مقابل علمای بحرینی ادامه دارد. بر طبق این گزارش، آل خلیفه اخیرا اقدام خصمانه جدیدی را مقابل یكی از علمای برجسته بحرین انجام داده است. در همین راستا، رژیم آل خلیفه «سید مجید المشعل» رئیس شورای علمای بحرین را ممنوع الخروج كرده است. این درحالی است كه آل خلیفه پیش تر المشعل را به سبب انتقاد از این رژیم بازداشت كرده و او را برای مدتی در حبس نگاه داشته بود.

منبع: