وزرای كشور و دفاع افغانستان انتخابات امروز را موفقیت آمیز خواندند

به گزارش بهمن به دنبال اعلام آخر انتخابات ریاست جمهوری، وزرای كشور و دفاع افغانستان انتخابات امروز در این كشور را موفقیت آمیز خواندند.

به گزارش بهمن به نقل از آناتولی، وزرای كشور و دفاع ملی افغانستان امروز شنبه و به دنبال اعلام آخر انتخابات ریاست جمهوری در این كشور نشست خبری مشتركی را برگزار كردند.
اسدالله خالد وزیر دفاع افغانستان در این جلسه خبری مشترك اظهار داشت: امروز هیچ حادثه بزرگی كه قابل نگرانی باشد روی نداد و انتخابات ریاست جمهوری به شكل موفقیت آمیز برگزار گردید.
مسعود اندرابی وزیر كشور افغانستان هم در این جلسه اظهار داشت: ۴۶۸ مركز دریافت رأی در سراسر كشور مسدود بودند. طالبان امروز ۶۸ تحرك در مراكز رای دهی در بعضی نقاط انجام دادند، اما موفق نشدند.