در كمین افراد مسلح ناشناس؛ ۷ نظامی مالی كشته شدند

به گزارش بهمن ۷ نظامی مالی در كمین افراد مسلح ناشناس كشته شدند.

به گزارش بهمن به نقل از پانا پرس، ۷ نظامی مالی در جریان كمین افراد مسلح ناشناس در مركز این كشور كشته شدند.
بر اساس اعلام این منبع، نظامیان مذكور درحال انجام مأموریت نظامی بودند كه كاروان آنها هدف حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفت.
این حمله در «سیفاریه- دوینتزا» (Sévaré-Douentza) روی داده است.
تا كنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حادثه را برعهده نگرفته است.