صدیقی: عشق به شهادت جنگ ۸ ساله را به فرهنگ تبدیل كرد

به گزارش بهمن خطیب نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته تهران اظهار داشت: افرادی كه غیر خدا را می پرستند، در چارچوب های مختلف ظهور و بروز دارند؛ گاهی علم پرستند، گاهی شهرت پرستند، گاهی قدرت پرستند و گاهی گروه پرستند.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، حجت الاسلام كاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران در خطبه های نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته تهران، اظهار نمود: امام زین العابدین(ع) می فرمایند پسر آدم در هر روز مبتلا به سه مصیبت است ولی عبرت نمی گیرد؛ نخستین مصیبت این است كه هر روز كه از عمر ما می گذرد، یك روز عمر از دست می دهیم كه هیچگاه به دست نخواهد آمد.
وی افزود: دومین آن این است كه خداوند برای هر یك از ما روزی مقدر كرده و هر روز آنرا كامل دریافت می نماییم اما چه برای آخرت خود ذخیره می كنیم؟ گرفتن روزی محرز است اما از ذخیره آخرت آن غافلیم.
املم جمعه تهران اضافه كرد: مصیبت سوم كه از همه هشداردهنده تر است این است كه هر روز كه از عمر خویش را از دست می دهیم، یك قدم به مرگ خود نزدیك تر می شویم.
وی همینطور اظهار داشت: كسانی كه میخواهند با تقوا زندگی كنند، باید این سه مصیبت را در نظر داشته باشند تا اسیر غفلت و تسامح و وسوسه های شیطانی نشوند.
صدیقی به آیات سوره فاتحه اشاره نمود و اظهار داشت: جز خداوند كسی دیگر یاور ما نیست و كاری از دیگران به جز خداوند متعال ساخته نیست. انسانی كه خدا را شناخت غیر از خدا برایش سودی ندارد. وجود، اثر، آگاهی و حیات و قوت و قدرت و همه آنچه را داریم برای ما نیست و خدا به ما داده است و هر لحظه خدا بخواهد حیات ما خاتمه پیدا می كند یا آبروی انسان می رود؛ یا گرفتار موشك می شود یا سیل می برد یا به بلایی مبتلا می شود و ما به خاك سیه می نشینیم.
صدیقی با اشاره به اینكه « افرادی كه غیر خدا را می پرستند، در چارچوب های مختلف ظهور و بروز دارند» اظهار داشت: گاهی علم پرستند، گاهی شهرت پرستند، گاهی قدرت پرستند و گاهی گروه پرستند. بعضی از این جریانات سیاسی خدا را نمی پسندند و جریان خویش را از هر حقی، حق تر می پندارند و رقیب را از هر باطلی باطل تر می دانند و این تعصبات آنها را كر و كور می كند و در گزینش ها و انتصابات شان، خدا و مردم را از یاد می برند و شایستگی ها فقط در چارچوب اینكه هم گروه و مسلك هستند یا نه تعریف می شود.
صدیقی در ادامه با اشاره به حدیثی از ابوطلحه در خصوص خواندن آیه ایاك نعبد سوره فاتحه در زمان جنگ توسط پیامبر اكرم، خاطرنشان كرد: زمانی كه كار برایتان سخت شد بدانید خدایی دارید و بگویید ایاك نعبد و ایاك نستعین. شما وقتی بندگی و عبودیت خویش را در محضر خدا مطرح كردید، خدا هم شما را كمك می نماید. این مكتب تربیتی اسلام است كه اگر از كسی چیزی می خواهید چیزی بدهید.
وی در همین راستا اظهار داشت: روایت داریم اگر حاجتی دارید ابتدا صدقه بدهید و خدا را بدهكار كنید بعد چیزی بخواهید. نماز برای زدودن غبار تكبر و خودبینی و خودخواهی است.
وی در بخش دیگری از خطبه های این هفته نماز جمعه تصریح كرد: اگر یاد و نام خداوند برای همیشه در یادتان باشد همیشه از گناه دوری می كنید و سمت گناه نمی روید.
وی اضافه كرد: دفاع مقدس هشت سال قدرت نمایی با اتكا به خداوند بود، پس از حادثه كربلا هیچ حادثه ای به اندازه دفاع مقدس اثرگذارتر در تاریخ نبوده است. در زمان جنگ همه كشورهای دنیا از دشمن حمایت می كردند و ارتش از هم پاشیده شده بود و سپاه تجربه جنگ نداشت، اما توانستیم با توكل به خدا با كمك ائمه اطهار و رهنمودهای امام راحل هشت سال تمام با قدرت های جهان دست وپنجه نرم نماییم.
امام جمعه موقت تهران اظهار داشت: خدا وحدت، كمال و زیبایی مطلق است. خدای عالم در درون، بیرون و خلوت شما است. بیایید برای خدا حساب باز كنید، همانطور كه برای دیگران حساب باز كردید.
وی افزود: اگر حق تقوا را ادا كردیم و در همه جا توجه داشتیم كه خدا حاضر، ناظر و مقتدر است عاقبت به خیر می شویم و ان شاءالله مسلمان می میریم.
وی تصریح كرد: كسی كه گرفتار ظلم است و به خانواده ظلم می كند، توفیق توبه پیدا نمی نماید. این فرد مالك غضب خود نیست و به هر بیانی تندی می كند، دل ها را می سوزاند و آدم ها را تحقیر می كند.
صدیقی خاطرنشان كرد: یكی از نسخه های كاربردی مدیریت خشم است تا تلاش كند عصبانی نشود و اگر شد بتواند خشم خویش را كنترل كند. كسی كه ظلم می كند و دروغ می گوید و عیب دیگران را جست و جو می كند و با كشف عیب برای آن پرونده باز می كند، مانند این است كه او را می كشد. آبروی مومن مانند خونش است و خیلی مهم می باشد.
وی در همین راستا اظهار داشت: بدانیم در مواقع مدیریتی اگر پای خویش را غلط گذاشتیم در كمین گاه خدا قرار گرفتیم.
صدیقی اظهار داشت: مهمترین مسئله در این ایام پس از مرحله محرم و صفر و گروهی كه قرار بود به كربلا بیایند و شهدا را بگذارند و با پیام كربلا به شام برگردند و این قصر ننگین و آلوده به ظلم را پایگاه اعلام مظلومیت حسین(ع) كنند این درس است كه پس از شهدا باید بازماندگان بلد باشند این خون را هدایت و مهندسی كنند و نتیجه آن بشود انقلاب ایران و نتیجه انقلاب بشود ظهور امام زمان(عج).
صدیقی با اشاره به هفته دفاع مقدس تصریح كرد: هیچ اتفاقی به اندازه دفاع مقدس در این دوران اثرگذار نبوده است. اگر امروز یمن ۵ سال مقاومت می كند مولود دفاع مقدس است.
وی اضافه كرد: در ۲۰۰ سال قبل هیچ وقت نبود كه ایران با جایی بجنگد و شكست نخورد و قسمتی از منطقه خویش را به دیگری ندهد. ۸ سال با وجود جنگ روانی، نظامی، سیاسی و همه فشارها یك وجب از خاك خویش را به دشمنان ندادیم. نخستین حرف را راس هرم، ولی فقیه طراحی می كند كه خودش وجود و علم و حضور و معرفت دارد و خدا در وجودش تجلی كرده است.
خطیب موقت نماز جمعه تهران اظهار نمود: امروز كه ما این قدر در جنگ نرم و جنگ صنعت و فناوری پیروزی های درخشان و معجزه آسا می بینیم همه در گروی مدیریتی است كه نفسانیت ندارد و همه وجودش حضور خداست و مركزیتی است كه انرژی و قدرت را از خدا می گیرد و در اعضای خود منتشر می كند.
وی تصریح كرد: ما موشك نداشتیم و حتی برای سیم خاردار گیر بودیم. اما وعده های خدا را باور داشتیم و با ابتكار عمل شهدای ما با الهام الهی راهكار نویی به كار گرفتند و محشر كردند.
صدیقی اظهار نمود: جنگ ۸ ساله را عشق به شهادت به فرهنگ تبدیل كرد؛ شعار امام جنگ جنگ تا پیروزی بود. اگر این جنگ ۴۰ سال هم طول می كشید این مردم زیر پرچم امام دست از جنگ برنمی داشتند. انسجام و وحدت بی سابقه و مسابقه در خط شكنی و جانبازی و مناجات از خصوصیت های این جنگ بود. در مجموعه ای كه همه عبد و ولایت مدار و بدون شك هستند سلاحی در مقابل دشمنان دارند.
وی در ادامه اظهار داشت: جنگ نرم اسیران ما خود یك آموزه است. اسرای ما در دوران اسارت افتخاری آفریدند كه بعد ازحضرت زینب در آن كاروان، هیچ جای عالم این تاثیرپذیری را ندیدید.
امام جمعه موقت تهران خاطرنشان كرد: زن ها در كارهای ستادی حضور داشتند و انواع خدمات را عاشقانه برای یاران دین می فرستادند.
وی اضافه كرد: پیرمردها حضور عینی داشتند. چه شد كه هیچ كس به مظاهر دنیا خیره نشد و همه چشمشان به بالاتر از بهشت بود و خدا را می دیدند و با عشق دیوانه لقاء امام حسین و خدای امام حسین بودند.
صدیقی در ارتباط با مبحث اربعین و اهمیت این حضور بیان كرد: می شود بیشتر از ۲۰ میلیون جمعیت در فضای محدود با قناعت حضور یابند. در این راه اهل سنت، مسیحیت و نژادهای مختلف حضور دارند و خویش را به امام حسین معرفی می كنند.
صدیقی خاطرنشان كرد: امروز قضیه شش ماهه، در عالم جهانگیر شده و بیشتر از ۴۰ كشور همایش حضرت علی اصغر را داشتند.
وی تصریح كرد: باید كلاس های حضرت زینب را مرور كرد و عبودیت سیدالشهدا و حساسیت به استكبار و دفاع از انحرافات و مسیر اسلام ناب برنامه ریزی شود و این حركت هدف دار پیش برود.
صدیقی همینطور در انتها اظهار داشت: ان شاءالله دعاها مستجاب است. برای گرفتاران كشمیر كه امروز گرفتار دست ظلم و ستم هستند، شیعیان نیجریه كه حقوق بشر بی محتوا برای این ها هیچ حركتی ندارند، برای شیعیان بحرین كه حق هیچ تصمیم گیری برای خود ندارند، برای شیعیان عربستان باید در این كانون ها كه دعا مستجاب است با همه وجود با امید و خوش بینی دعا كرد و امام زمان هم آمین بگویند.