شهروند ایرانی از زندان آمریكا آزاد شد

به گزارش بهمن یك شهروند ایرانی از زندان های آمریكا آزاد شد.

به گزارش بهمن به نقل از بی بی سی، «نگار قدس كنی» شهروند ایرانی تبار كه در دادگاهی در ایالت مینه سوتا در آمریكا به جُرم نقض تحریم های یكجانبه واشنگتن ضد تهران به ۲۷ ماه زندان محكوم شده بود، آزاد شد.
این شهروند ایرانی كه از سال ۱۳۹۶ به افترا دور زدن تحریم های آمریكا ضد ایران در استرالیا بازداشت شده بود آزاد شده و به ایران بازگردانده شده است.
وی به افترا انتقال فن آوری های مربوط به پهنای باند بی سیم به ایران و نقض تحریم های آمریكا توسط دولت استرالیا بازداشت و برای تكمیل تحقیقات به آمریكا تحویل داده شده بود.