نشست ضد ایرانی كاتز با وزیر خارجه یكی از كشورهای عربی

بهمن: وزیر خارجه رژیم صهیونیستی از نشست خود با وزیر خارجه یكی از كشورهای عربی آگاهی داد.
به گزارش بهمن به نقل از العهد، «اسرائیل كاتز» وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در یك پست توئیتری از نشست خود با وزیر خارجه یكی از كشورهای عربی آگاهی داد. وی نوشت: روز گذشته با وزیر خارجه یكی از كشورهای عربی در حاشیه جلسه های مجمع عمومی سازمان ملل دیدار كردم. كاتز نوشت: این اولین نشست بود. ما به صورت عمیقی درباب مسائل منطقه و راههای مبارزه با ایران رایزنی كردیم. وی افزود: ما درباب راههای تقویت همكاریهای مدنی میان دو طرف نیز صحبت كردیم.

منبع: