جانسون: وقت توافق جدید با ایران است!

به گزارش بهمن نخست وزیر انگلیس ادعا كرد: وقت توافق جدید با ایران است!
به گزارش بهمن به نقل از رویترز، بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس امروز دوشنبه در سخنانی ادعا كرد: وقت توافق جدید با ایران است. بوریس جانسون در مصاحبه با اسكای نیوز در این زمینه ادعا كرد: ما به كارهایی كه ایرانیان انجام دادند چطور پاسخ می دهیم؟ كاری كه انگلیس انجام می دهد كوشش برای گردهم آوردن طرف ها و تنش زدایی است! صرفنظر از اینكه مخالفت های شما با توافق هسته ای قدیمی با ایران چیست؛ وقت حركت به سمت عقد توافقی جدید است!نخست وزیر انگلیس در این خصوص ادعا نمود كه صرفنظر از دیدگاه های طرف های مختلف درباره برجام وقت مذاكره بر سر توافقی جدید است!این در حالیست كه مقامات جمهوری اسلامی ایران تا كنون بارها تاكید كرده اند كه به برجام پایبند بوده و هیچ گاه توافق جدیدی را منعقد نخواهند كرد.

منبع: