رئیس مجلس نمایندگان آمریكا از اعلام جرم ضد ترامپ حمایت كرد

به گزارش بهمن رئیس مجلس نمایندگان آمریكا از تغییر قوانین كشورش به منظور اعلام جُرم ضد ترامپ حمایت كرد.
به گزارش بهمن به نقل از پُلیتیكو، نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریكا اعلام نمود كه از تغییر قوانین به منظور تفویض اختیار به وزارت دادگستری كشورش در جهت اعلام جُرم ضد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریكا حمایت می كند. رئیس مجلس نمایندگان در مصاحبه با «ان پی آر» در این خصوص اظهار داشت: آماده تغییر قوانین به منظور محدود كردن اختیارات رئیس جمهور هم هستم. وی در اینباره اظهار داشت: فكر كنم باید قوانینی را به تصویب برسانیم كه سبب شفاف سازی درباره رؤسای جمهوری آینده شود. هر رئیس جمهوری در صورت ارتكاب جُرم، باید تحت كیفرخواست قرار بگیرد. نانسی پلوسی افزود: این همان چیزی است كه از جانب وكلای رئیس جمهوری ساخته و پرداخته شده است. در صورتی كه ضد رئیس جمهوری اعلام جُرم صورت گیرد مردم احساس بهتری خواهند داشت.