ناكامی آمریكا در پروژه محكوم سازی ایران

بهمن: تلاش ایالات متحده آمریكا در نشست اخیر شورای امنیت برای صدور بیانیه مقابل ایران با مخالفت سایر اعضاء ناكام ماند.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، نورنیوز خبر داد: در نشست عادی شورای امنیت كه به ریاست روسیه برگزار شد، گزارش دبیر كل درباب عملیات یمنی ها مقابل تاسیسات نفتی آرامكو در عربستان قرائت شد. در این جلسه كه با سوژه بررسی تحولات یمن برگزار شد، نماینده آمریكا در شورای امنیت، اهتمام كرد تا جمهوری اسلامی ایران را بعنوان مقصر این حمله قلمداد كرده و دیگر اعضای شورای امنیت را وادار به همراهی درباب این ادعا كند.
با این وجود ادعای مخدوش مقامات آمریكایی، از طرف نماینده روسیه در شورای امنیت سازمان ملل به چالش كشیده شد.
در این جلسه كه با بی اعتنایی سایر اعضاء شورا نسبت به طرح اتهامات آمریكا مقابل ایران همراه بود كشورهای عضو نسبت به افزایش تنشها در بحران یمن ابراز نگرانی كردند.
نماینده آمریكا در شورای امنیت بعد از ناكامی در جلب حمایت اعضای دیگر درباب مقصر جلوه دادن ایران، پیشنهاد دیگری را در خصوص برگزاری جلسه بسته و غیر علنی شورای امنیت با هدف صدور بیانیه درباب حمله اخیر به تاسیسات نفتی عربستان را بیان كرد اما نماینده روسیه، این پیشنهاد را نیز نپذیرفت.
نماینده روسیه بعنوان رئیس دوره ای شورای امنیت گفت: هنوز تحقیقات مستند و جامعی درباب حمله اخیر به تاسیسات نفتی عربستان صورت نگرفته و در نتیجه، زمان مناسبی برای صدور بیانیه شورای امنیت نیست.
متعاقبا، روسیه اصرار كرد كه لازم است اعضای شورای امنیت بر روی صدور اطلاعیه ای جامع درباب تحولات یمن در آینده با یكدیگر همكاری كنند.

منبع: