عادل عبدالمهدی عازم چین شد

بهمن: عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق بغداد را به مقصد چین ترك كرد.
به گزارش بهمن به نقل از النهرین، عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق عازم چین شد. دفتر نخست وزیری عراق بیان كرد: عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق بغداد را به مقصد چین ترك كرد. سفر وی چند روزه خواهد بود. عبدالمهدی روز گذشته دلیلهای سفر به چین را تكمیل توافقات امضا شده در سال ۲۰۱۵ و اینكه عراق تلاش دارد كه رابط میان شرق نزدیك و دور باشد عنوان كرده بود. وی اظهار داشته بود: چین تجارب موفقی در آسیا و آفریقا دارد و اقتصاد بزرگی شمرده می شود.

منبع: