در جلسه هیات عمومی دیوان عالی كشور مطرح شد تاكید رئیس دیوان عالی كشور بر توجه به رونق تولید و حمایت تولیدكنندگان

بهمن: رئیس دیوان عالی كشور بر توجه به رونق تولید و حمایت تولیدكنندگان تاكید نمود.
به گزارش بهمن به نقل از دادستانی كل كشور، رئیس دیوان عالی كشور در جلسه هیات عمومی این هفته دیوان عالی كشور با تاكید بر توجه به رونق تولید و حمایت تولیدكنندگان گفت: در امتداد اجرای فرامین مقام معظم رهبری و سیاست های كلی رئیس محترم قوه قضائیه در وضعیت كنونی كه دشمن جنگ اقتصادی با كشور جمهوری اسلامی دارد هریك از بخش های حاكمیتی وظیفه دارند اقدام حمایتی داشته باشند.
وی اظهار داشت: وظیفه ما در دیوان عالی كشور این است كه اگر پرونده ای در این خصوص در شعب دیوان عالی مطرح است در اسرع وقت تعیین تكلیف شود و اگر نیاز به دستور رسیدگی فوق العاده باشد اعلام كنند تا اقدام گردد.
رئیس دیوان عالی كشور در ادامه درباب بیانات رئیس قوه قضائیه مبنی برآموزش و ارشاد قضایی توده مردم اظهار داشت: همكارانی كه در مساجد محله شان در نماز جماعت شركت می كنند، نسبت به ارشاد و راهنمایی مشكلات قضایی مردم مضایقه نكنند و این از كارهای خیر و حسناتی است كه سبب بیرون آمدن مردم از سردرگمی و درنتیجه كاهش ورودی پرونده های غیر لازم است.

منبع: