تحلیل واشنگتن پست از رویكرد دوگانه ترامپ درقبال ایران

بهمن: یك روزنامه آمریكایی در گزارشی سیاست های دوگانه دونالد ترامپ درقبال ایران را ناشی از تمایل او برای مقابله با ˮیك دشمن سرسختˮ و اشتیاقش برای حصول توافق با تهران توصیف كرد.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، روزنامه واشنگتن پست در گزارش خود نوشت: رئیس جمهور ترامپ از طرفی ایران را بزرگ ترین تهدید خاورمیانه می خواند كه سخت ترین تحریم ها را نیز مقابل آن اعمال كرده است و از سویی دیگر مشتاقانه مایل به نشستن پای میز مذاكره با رهبران ایران است. وی همینطور روز دوشنبه در كاخ سفید به خبرنگاران اظهار داشت كه خواستار جنگ با هیچ كسی نیست و سپس كمتر از یك ساعت بعد از آن، اظهار داشت كه فكر می كند یك اقدام نظامی مقابل ایران می تواند یك پاسخ مناسب (به حمله اخیر به پالایشگله نفتی آرامكو در عربستان) باشد.
این تناقضات سرگیجه آور از دیدگاه ترامپ دارای منطق مشخصی است اما عدم قطعیت و آشفتگی تصمیم گیری در سیاست خارجی ترامپ را نیز برجسته می كند. رئیس جمهور ترامپ میان یك گردنگیر سیاسی برای مقابله با ایران و جلب رضایت حامیان جمهوری خواه جنگ طلب و متحدانش همچون اسرائیل و عربستان و درك سیاسی خود برای عدم مداخله خارجی و حصول یك توافق (با ایران) گیر افتاده است.
عدم قطعیت درباب اینكه ترامپ كجا ایستاده است، دیگر چالش های پیش روی آمریكا در خاورمیانه را پیچیده، اسرائیل را دلسرد و به اخراج جان بولتون مشاور امنیت ملی پیشین آمریكا كه یك جنگ طلب ضد ایرانی به شمار می آید، كمك كرده است.
سیات دوگانه ترامپ درقبال ایران بر این اساس بنا شده است كه با خروج از توافق هسته ای ۲۰۱۵ و بازگرداندن تحریم ها مقابل ایران، وی می تواند هم جنگ طلبان را راضی كند و معتقد می باشد با این كار می تواند ایران را هم پای میز مذاكره ای بكشاند كه به حصول توافق با نام ترامپ منجر خواهد شد.
بن كاردین سناتور دموكرات در این زمینه اظهار داشت: این روش پیاده كردن دیپلماسی نیست و تنها به افزایش ریسك سوء محاسبه از طرف هر دو كشور ایران و آمریكا می انجامد.
ترامپ در صورت دیدار با حسن روحانی نخستین رئیس جمهور آمریكا خواهد بود كه از دهه ۱۹۷۰ تابحال با یك رئیس جمهور ایران ملاقات می كند كه بگفته مشاورانش برای ترامپ بسیار خوشایند خواهد بود. وی به شكلی بی سابقه بارها از تمایلش برای مذاكره با ایران صحبت كرده است.
همین طور یك مقام ارشد دولت آمریكا و یك مشاور می گویند كه متحدان سیاسی نیز به دونالد ترامپ سفارش كرده اند، هرگونه اقدام نظامی سبب تشدید اوضاع و لطمه زدن به وجهه او در بین كسانی می شود كه وعده ترامپ در خصوص “اول آمریكا” و محدود كردن هزینه های آمریكا در خارج از كشور را پسندیده اند.
تهدیدات ترامپ در خصوص استفاده از گزینه نظامی مقابل ایران ناشی از میل او برای مقابله با یك دشمن سرسخت با اقداماتی سخت گیرانه تر است، چیزی كه بگفته او رئیس جمهور اوباما نتوانست انجام دهد. پیشنهاد او برای مذاكره با ایران نیز ناشی از این باورش است كه وی می تواند یك مذاكرات به مراتب سخت تر از آنچه اوباما انجام داد را هدایت كند.

منبع: