شورای نگهبان به طرح ساماندهی صنعت خودرو ایراد گرفت

بهمن: سخنگوی شورای نگهبان با ارسال نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، ایرادات طرح ساماندهی صنعت خودرو را به او اعلام نمود.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، متن نامه عباسعلی كدخدایی سخنگوی شورای نگهبان به رئیس مجلس در ارتباط با طرح ساماندهی صنعت خودرو به شرح زیر است:
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره ۳۹۲/۴۴۰۲۹ مورخ ۰۲ /۰۶ /۱۳۹۸ و پیرو نامه شماره ۱۱۸۵۰ /۱۰۲/ ۹۸ مورخ ۱۲ /۰۶ /۱۳۹۸
طرح ساماندهی صنعت خودرو
كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هفتم مرداد یك هزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است در جلسه مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با عنایت به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
۱-ایراد بند ۱ سابق این شورا نسبت به ماده ۲ مصوبه باوجود اصلاح به عمل آمده، كماكان به قوت خود باقی است.
۲- در ماده ۷،
۱-۲-تعیین زمان ۵ ساله از نخستین شماره گذاری، در صورتیكه با گذشت این زمان نیز خسارت و تلفات حادثه، قابل انتساب به شركت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شركت سازنده خارجی یا وارد كننده خودرو باشد خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲-۲-از جهت این كه معین نمی باشد شناسایی مسئولیت مدنی برای شركت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شركت سازنده خارجی یا وارد كننده نافی مسئولیت كیفری است یا خیر، ابهام دارد. بعد از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
۲-۳-از درباب میزان تاثیر هر كدام از اسباب در حادثه و مسئولیت آنها، نظر فقهای معظم شورای نگهبان متعاقبا اعلام می گردد.
۳- با توجه به نظر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های كلی نظام درباب طرح ساماندهی صنعت خودرو مصوبه مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیات به شماره ۰۱۰۱/۹۸۳۵۷ مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۸ درباب طرح مذكور عینا اقدام لازم ارسال می گردد.
تذكر:
در ماده ۷ با عنایت به این كه در مواد قبلی از عیب و نقص خودرو ذكری به میان نیامده است استفاده از واژه مذكور در عبارت در صورتیكه خریدار از عیب و نقص مذكور باخبر نباشد نیازمند اصلاح است.

منبع: