تظاهرات حامیان چین در هنگ كنگ

به گزارش بهمن حامیان حكومت چین امروز شنبه مبادرت به برگزاری تظاهرات در هنگ كنگ كردند.
به گزارش بهمن به نقل از اسپوتنیك، در اعتراض به دخالت های خارجی و اعتراضات اخیر در هنگ كنگ، حامیان حكومت چین مبادرت به برگزاری تظاهرات كردند. هنگ كنگ از اوایل ماه ژوئن سال جاری صحنه اعتراضات ضد چینی است كه این اعتراضات از جانب برخی كشورهای غربی حمایت می شوند. در همین رابطه روز گذشته چین سفیر آلمان را به وزارت خارجه این كشور احضار كرد. وزارت خارجه چین علت این رویداد را «دخالت خارجی» در امور هنگ كنگ اعلام نموده است. این در حالیست كه پكن پیش تر در مورد پذیرش یك مخالف هنگ كنگی به برلین اخطار داده و آنرا «بی احترامی» به چین توصیف كرده بود. اعتراض ها در هنگ كنگ بر سر استرداد یك متهم به چین شروع شد ولی معترضان الان باتغییر خواسته های خود و تحت تأثیر دخالت های غربی ها خواهان خودمختاری كامل و بركناری رئیس اجرایی هنگ كنگ هستند كه منصوب چین است.