مك كنزی: تشدید حملات طالبان به روند صلح افغانستان كمكی نمی كند

به گزارش بهمن یكی از فرماندهان بلندپایه ارتش آمریكا در دیدار از كشور پاكستان اخطار داد كه افزایش حملات طالبان در خاك افغانستان به پیشبرد اقدامات صورت گرفته در راه صلح كمكی نخواهد كرد.

به گزارش بهمن به نقل از رویترز، «كِنِث مك كنزی» ژنرال نیروی دریایی آمریكا كه سرپرستی نیروهای آمریكا در منطقه را عهده دار است، روز شنبه در دیدار از پاكستان ضمن خودداری از هرگونه اظهارنظر در مورد جزئیات مذاكرات دیپلماتیك میان آمریكا و گروه طالبان اخطار داد كه رشد حملات شورشیان وابسته به گروه طالبان در خاك افغانستان برای اقدامات صورت گرفته در راه برقراری صلح «كاملاً بی فایده» است.
اظهارات این ژنرال آمریكایی خود گواهی است بر اینكه پیش نویس توافق صلح كنونی میان آمریكا و گروه طالبان به شدت تحت الشعاع حملات اخیر طالبان قرار گرفته است. مك كنزی در این باره خطاب به خبرنگاران اظهار داشت: «تحت شرایط فعلی در افغانستان، تشدید خشونت برای طالبان [اقدامی] كاملاً بی فایده است».
ژنرال مك كنزی همینطور اظهار داشت كه برای پیشبرد روند صلح «تمام طرفها باید به یك توافق سیاسی نهایی متعهد شوند» كه به نوبه خود باید به كاهش خشونتها منتهی گردد.
شایان ذكر است كه طبق پیش نویس صلح میان آمریكا و طالبان، در ازای تعهدسپاری طالبان به عدم استفاده از خاك افغانستان بعنوان پایگاهی برای اجرای حملات شبه نظامی ضد آمریكا و متحدانش آمریكا هزاران نیروی نظامی خویش را ظرف ماههای آینده از افغانستان خارج می كند.
با این وجود دستیابی به یك توافق صلح كامل برای آخر دادن به جنگ ۱۸ ساله به گفتگو میان «نیروهای داخلی افغانستان» – كه متعاقب این توافق صلح انجام می شود- بستگی خواهد داشت.
گفتنی است شورشیان وابسته به طالبان كه هم اكنون بیشتر از هر زمان دیگری از سال ۲۰۰۱ كنترل بخشهایی از خاك افغانستان را در دست دارند، ظرف یك هفته گذشته حملات تازه ای را به شهرهای شمالی- قندوز و پُلِ خُمری- انجام داده و در كابل، پایتخت افغانستان هم به دو حمله انتحاری دست زده اند.