آغاز عملیات عاشورا در دیالی عراق برای مقابله با داعش

بهمن: نیروهای حشد شعبی عراق عملیات امنیتی گسترده ای با نام عاشورا برای پاكسازی جنوب دریاچه حمرین تا السعدیه و تأمین امنیت روستاهای منطقه در استان دیالی از بازمانده های داعش شروع كردند.
به گزارش بهمن به نقل از النهرین، نیروهای حشد شعبی عراق عملیات امنیتی گسترده ای با نام عاشورا برای پاكسازی جنوب دریاچه حمرین تا السعدیه و تأمین امنیت الحفایر از بازمانده های داعش شروع كردند. طالب الموسوی فرمانده عملیات دیالی حشد شعبی عراق اظهار داشت: با مشاركت تیپ های ۲۴ و ۴ حشد شعبی عملیات عاشورا بامداد امروز برای پاكسازی جنوب دریاچه حمرین تا السعدیه و تأمین روستاها منطقه در استان دیالی از بازمانده های داعش شروع شده است. وی ادامه داد: هدف این عملیات تأمین امنیت جاده حمرین است و اینكه فرصتی به داعش داده نشود و مكان امنی برای تكفیری ها ایجاد نشود و نیز هدف تأمین امنیت مسیر زوار حسینی در گذرگاه مرزی المنذریه تا زمان بازگشت آنهاست.

منبع: