كارت بسیج برای نمایندگان مجلس صادر شد

به گزارش بهمن بسیج قوه مقننه امروز برای نمایندگان كارت بسیج صادر كرد.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، در حاشیه جلسه علنی امروز یكشنبه، مركز بسیج قوه مقننه در جهت مشاركت و همدلی و هماهنگی همه نمایندگان و كاركنان در فعالیت های جمعی بسیج، كارت فعال بسیج را برای ۲۹۰ نماینده مجلس صادر كرد.
هفته گذشته فرم عضویت در بسیج قوه مقننه بین نمایندگان توزیع شده بود.