زیباری به نقل از رفیق حریری: دیدگاه ایرانیان و سوری ها در ارتباط با آمریكا یكی است

به گزارش بهمن وزیر خارجه پیشین عراق با اشاره به اینكه ایرانیان در زمان اشغال عراق توسط آمریكا بسیار زیركانه عمل كردند افزود كه رفیق حریری به من اظهار داشت كه دیدگاه ایرانیان و سوری ها در خصوص شكست پروژه آمریكایی ها یكی است.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، هوشیار زیباری، وزیر خارجه پیشین عراق در بخشی از گفت وگوی خود با شبكه ایندیپندنت عربی در ارتباط با موضع كشورهای همسایه عراق در زمان اشغال این كشور توسط آمریكا اظهار داشت: هدف آنها مجبور كردن آمریكا به خروج از عراق بود تا آمریكایی ها نتوانند كشور دیگری را هم اشغال كنند. حقیقتا ایرانیان بر خلاف سوری ها بسیار زیركانه عمل كردند، ایران جزو نخستین كشورهایی بود كه مقامات آن به عراق آمدند و به شورای حكومتی تبریك گفتند و اعلام نمودند كه از آن حمایت می كنند.
وی ادامه داد: ایرانیان همزمان با سوری ها هم دیدار می كردند و اوضاع عراق را بررسی می كردند و این امر را خطر مشترك می دانستند. ایران حمایت هایش از گروه های نزدیك به خود در عراق را شروع كرد تا آمریكایی ها را هدف قرار دهند و طبیعتا منافع آنها یكی شد.
زیباری می افزاید: یك مرتبه در عربستان كه بودیم رفیق حریری، نخست وزیر فقید لبنان خواست كه با من دیدار كند؛ من درحال خروج بودم كه او به من گفت منتظرم بمون باید ببینمت و آنجا با هم دیدار كردیم و به من اظهار داشت كه ایرانیان و سوری ها صددرصد با هم توافق نظر ندارند اما دیدگاه آنها در شكست پروژه آمریكایی ها یكی است.