اعتراض دولت مستعفی منصور هادی به تعیین سفیر ویژه یمن در ایران

به گزارش بهمن وزیر اطلاع رسانی دولت مستعفی و فراری یمن كه در عربستان استقرار دارد، تعیین سفیر فوق العاده از جانب دولت نجات ملی یمن در تهران را محكوم نمود.
به گزارش بهمن به نقل از روزنامه سعودی «عكاظ»، «معمر الاریانی» وزیر اطلاع رسانی دولت مستعفی و فراری یمن كه در عربستان استقرار دارد، تعیین سفیر فوق العاده از جانب دولت نجات ملی یمن در تهران را محكوم نمود. بر طبق این گزارش، این وزیر دولت فراری یمن در واكنش به این انتخاب اعلام نمود كه به اقدام صنعاء در سازمان ملل اعتراض خواهد نمود. او همینطور در كمال تعجب ادعا نمود كه تعیین سفیر جدید در تهران خلاف مقررات بین المللی است و تهران نباید دولت نجات ملی یمن را به رسمیت بشناسد. این مقام دولت فراری و مستعفی یمن كه همینطور مدعی دخالت ایران در امور این كشور شد! گفتنی است، دولت نجات ملی یمن شنبه شب «ابراهیم محمد محمد الدیلمی» را بعنوان سفیر فوق العاده و نماینده یمن در ایران برگزید.