درخواست موسسه صلح زیبا از هند و پاكستان برای خویشتن داری در مبحث كشمیر

به گزارش بهمن موسسه بین المللی صلح زیبا با صدور اطلاعیه ای با اشاره به مبحث كشمیر، از مقامات هندوستان و پاكستان درخواست نمود خویشتن داری كرده و به دنبال راهكارهای سیاسی از راه نشست های مختلف دیپلماتیك باشند، چونكه تنها راه برون رفت از بحران كنونی از راه دیپلماسی فعال خواهد بود.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، در بخشی از بیانیه این موسسه با بیان این كه معتقدیم پشتیبانی از مردم كشمیر را ابتدا باید بعنوان یك مسئله انسانی و حقوق بشری بررسی كرد، آمده است: بطور قطع دفاع از حیثیت زنان، مردان و كودكان مسلمان كشمیر كمترین وظیفه امت های مسلمان و افكار مستقل جهان است تا سكوت خبری را بشكنند و صدای مظلومیت مردم بی دفاع كشمیر را به گوش عالمیان برسانند.
موسسه بین المللی صلح زیبا همینطور از تمام گروه ها، تشكل ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت كرده تا با انتشار بیانیه و اعلام مواضع، حمایت خویش را از مظلومین كشمیر اعلام دارند.
به اعتقاد این موسسه بطور قطع چنین موضعی منجر به دلگرمی مردم مسلمان كشمیری و برقرار شدن پیوند مجدد تاریخی میان ایران و كشمیر است.