درخواست اوباما از مردم آمریكا برای مقابله با رهبران نژادپرست

بهمن: رئیس جمهوری سابق آمریكا با انتشار پیامی از مردم این كشور خواست زبان نفرت، ترس و عدم تساهل را از هیچ رهبری نپذیرند.
به گزارش بهمن به نقل از مهر، «باراك اوباما» رئیس جمهوری سابق آمریكا از مردم این كشور خواست زبان نفرت، ترس و عدم تساهل را از هیچ رهبری نپذیرند. در این پیام كه در توئیتر انتشار یافته آمده است: ما باید با صدای بلند هر گونه لحنی را انكار نماییم كه از دهان رهبران مان بیرون می آید و جو ترس و نفرت را تغذیه كرده یا احساس نژادپرستی را هنجار می سازد. ایشان سپس بدون نام بردن از دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده آورده است: این رهبران كسانی را كه شبیه ما نیستند شرور جلوه می دهند و می گویند دیگر افراد همچون مهاجران، سبك زندگی ما را تهدید می كنند. این پیام به دنبال تیراندازی های روز شنبه در آمریكا انتشار یافته است. در تیراندازی های روز شنبه در دو ایالت آمریكا ۳۱ تن جان باختند و شمار بسیاری نیز زخمی شدند. پلیس جوان ۲۱ ساله سفیدپوستی را به بهتان تیراندازی و قتل در تگزاس بازداشت كرده است. پلیس شهر ال پاسوی تگزاس همین طور اعلام نموده است كه اندك زمانی قبل از تیراندازی یك بیانیه مهاجرستیزانه منسوب به متهم روی اینترنت انتشار یافته است. نمایندگان دموكرات كنگره آمریكا لحن و سخنان رئیس جمهوری این كشور را در برانگیختن میهن پرستی افراطی و نیز مهاجرستیزی محكوم كرده و اعلام نمودند كه وی به شكل غیرمستقیم مسبب چنین فجایعی است.

منبع: