تصمیم گیری درباره آزادی خدمه كشتی حامل نفت ایران در جبل الطارق

به گزارش بهمن انگلیس از تصمیم گیری مسئولان جبل الطارق درباره آزادی خدمه كشتی حامل نفت ایران اطلاع داد.
به گزارش بهمن به نقل از اَوت لوك، انگلیس چهارشنبه اعلام نمود كه مسئولان جبل الطارق در مورد آزادی اتباع هندی نفتكش حامل نفت ایران كه ماه گذشته توقیف شده بود، تصمیم گیری خواهند كرد. بر مبنای اعلام این منبع خبری، انگلیس در اینباره گفته است كه اقدام مذكور بعد از طی مراحل قانونی به انجام خواهد رسید. «دامینیك اسكوئیث» (Dominic Asquith) از مقامات ارشد وزارت خارجه انگلیس امروز چهارشنبه بار دیگر ادعا كرد كه تفنگداران دریایی این كشور نفتكش «گریس-۱» را به علت آنكه حامل محموله نفت ایران به یك كشور مشمول تحریم های نفتی اتحادیه اروپا (سوریه) بود، توقیف كرده اند! این مقام انگلیسی در پاسخ به این سوال كه آیا آزادسازی ۲۴ خدمه كشتی گریس-۱ ارتباطی با اقدام ایران در آزادسازی اتباع هندی نفتكش انگلیسی توقیف شده در ایران دارد یا خیر اظهار داشت: صحبت از هیچ نوع مبادله ای نیست.