دیدار وزیر امور خارجه عمان با رئیس جمهور

به گزارش بهمن وزیر امور خارجه عمان با رئیس جمهور دیدار نمود.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، یوسف بن علوی وزیر امور خارجه عمان یكشنبه – ۶ مرداد ماه – با حسن روحانی رئیس جمهور دیدار و گفتگو كرد.
این خبر تكمیل می شود.