هنگ كنگ هیچ گاه اوج گرفتن امواج نیروهای بیگانه را تحمل نمی كند

به گزارش بهمن هنگ كنگ جامعه ای قانونمندار است و هیچگاه اوج گرفتن امواج نیروهای بیگانه را تحمل نمی نماید.
به گزارش بهمن به نقل از مهر، در قبال یك سری حوادث افراطی و تخطی ها در هنگ كنگ برخی مقامات آمریكایی و انگلیسی پیوسته بیاناتی اشتباه منتشر نموده و مدعی شدند كه دولت منطقه اداری ویژه هنگ كنگ باید به آزادی بیان و گردهمایی احترام بگذارد و اختیارات خودمختار هنگ كنگ باید تضمین شود. چنین نظریاتی با نادیده گرفتن حقایق و سیاهنمایی ها، علناً از مخالفان چین و فتنه گران هنگ كنگ پشتیبانی كرده و اصل اساسی یك كشور دو نظام را به چالش كشانده اند و گستاخانه در امور داخلی چین دخالت می كنند. چین ضمن ابراز نارضایتی شدید، قاطعانه با آن مخالف است. هنگ كنگ جامعه ای قانونمدار است. قانون پایه ای هنگ كنگ آزادی و حقوق شهروندان این منطقه در بیانات، گردهمایی، راهپیمایی و تظاهرات را تضمین می نماید، اما هر ساكن هنگ كنگی در مواقع استفاده از این آزادی ها ملزم به احترام گذاشتن به حقوق و آزادی و اختیارات دیگران و مختل نكردن نظم و امنیت عمومی هستند، مهم تر اینكه كسی نمی تواند خط پایه قانون را بشكند و مرتكب جرائم خشونت بار شود. در ایام اخیر برخی افراد تندرو ساختمان قانونگذاری هنگ كنگ را تخریب كرده، به شیوه خشونت آمیز به پلیس حمله كرده و آنان را زخمی كرده، دفتر دولت مركزی خلق در منطقه اداری ویژه هنگ كنگ را محاصره كرده و نشانه ملی را لكه دار ساختند. رشته اقدامات خشونت بار به مراتب از حد آزادی بیان و تظاهرات صلح آمیز فراتر رفته و چالش علنی برابر اصل اساسی و خط پایه یك كشور و دو نظام و اعتبار دولت مركزی است، هیچ كشوری كه دارای حق حاكمیت است، در قبال آن چشم پوشی نخواهد كرد و اصلاً آنرا تحمل نخواهد كرد. پلیس هنگ كنگ مطابق قانون، جلوی جرائم خشونت آمیز را گرفته، این نه تنها حفاظت از ثبات اجتماعی هنگ كنگ بلكه صیانت از كرامت نظام قانونمداری هنگ كنگ است. در حقیقت جامعه جهانی خاصه انگلستان اصلاً صلاحیتی در سخن گفتن از آزادی بیان و تجمع در هنگ كنگ را ندارد. در زمان مدیریت انگلستان بر هنگ كنگ، آیا ساكنان هنگ كنگ حق خودمختاری داشتند؟ فرماندار هنگ كنگ بالاترین مقام اجرایی این منطقه از طرف دولت انگلستان منصوب گردید. مارتین ژاك اندیشمند انگلیسی در این زمینه به صراحت اشاره كرد كه در زمان استعمار انگلستان، هنگ كنگی ها حتی سایه مردمسالاری را هم ندیدند. ظرف ۲۲ سال بعد از بازگشت هنگ كنگ به آغوش میهن، دولت چین مطابق قانون اساسی و قانون پایه هنگ كنگ، به جدیت اصل یك كشور و دو نظام، مدیریت هنگ كنگ به دست هنگ كنگی ها و خودمختاری عالی را به دقت اجرا كرده است. هنگ كنگی ها مطابق قوانین از حقوق دموكراتیك و آزادی بی سابقه ای برخوردار می باشند. در عین حال ارزش تولید داخلی هنگ كنگ از ۱.۳۷ هزار میلیارد دلار هنگ كنگ در سال ۱۹۹۷ تا ۲.۸۴ هزار میلیارد دلار هنگ كنگ در سال ۲۰۱۸ افزایش پیدا كرد. واقعیات ثابت كرده است كه اصل یك كشور و دو نظام بهترین چاره مسایل باقی مانده تاریخی و نیز بهترین نظام برای تضمین شكوفایی و ثبات طولانی مدت هنگ كنگ بعد از بازگشت شمرده می شود. یك كشور پیش شرط دو نظام است، با وجود ریشه محكم و عمیق، شاخ و برگ ها شكوه می یابند. بدون خاك اصلی میهن، توسعه امروز هنگ كنگ میسر نیست. دولت چین بر منطقه اداری ویژه هنگ كنگ حق مدیریت همه جانبه دارد، در هر صورت به هیچكس اجازه نمی دهد كه به بهانه خودمختاری عالی اعتبار دولت مركزی را به چالش بكشاند. برخی سیاست بازان آمریكایی و انگلیسی مدیریت منطقی و مشروع دولت مركزی چین بر هنگ كنگ را به دخالت در حقوق خودمختار هنگ كنگ متهم كرده اند، این اقدام چنین حقیقتی را كه امور هنگ كنگ همچون امور داخلی چین است، كاملاً نادیده گرفته، دروغ افكنی و سیاهنمایی است. طبق اطلاعات منتشره رسانه های گروهی در ایام اخیر، در پس فعالیت های جنایت كارانه خشونت آمیز در هنگ كنگ كنترل، طراحی و حتی سازماندهی و اجرا از طرف نیروهای بیگانه وجود دارد. تعداد اندكی از سیاستمداران آمریكایی و انگلیسی علناً از مخالفان چین و فتنه گران هنگ كنگی پشتیبانی كرده، برخی كنسول های كشورها در هنگ كنگ بدون توجه به قوانین و روابط بین المللی در همه جا به آتش افروزی و دامن زدن به آن پرداختند، چندی قبل پلیس هنگ كنگ مواد منفجره قوی تی ای تی پی (TATP) را ضبط و چند مظنون را دستگیر كرد كه یكی از آنان با تروریست های بین المللی ارتباط دارد. مردم با این نشانه ها متوجه می شوند كه رشته حوادث خشونت آمیز در هنگ كنگ با آزادی بیان و تجمع ساكنان هنگ كنگ هیچ ارتباطی ندارد، بالعكس، فعالیت های جنایتكارانه خشونت آمیز اقداماتی با همدستی نیروهای بیگانه است. از اشغال غیر قانونی خیابان مركزی (جونگ هوان) هنگ كنگ در سال ۲۰۱۴ تا رویداد خشونت آمیز اخیر، دست سیاه نیروهای بیگانه همواره بر فراز هنگ كنگ گسترش یافته و آشوب به وجود آورده است، نیروهای بیگانه قصد دارند فعالیت یك كشور و دو نظام را بر هم زده و بوسیله افزایش قدرتشان، حق مدیریت هنگ كنگ را كسب كرده و در هنگ كنگ و چین هرج و مرج ایجاد كنند. بیشتر از ۳۰۰ هزار تن از ساكنان هنگ كنگی ۲۰ ژوییه در تجمع صلح آمیز «نگهبانی از هنگ كنگ» حضور یافته و ندای خواست قانونمداری، صلح، آرامش و همبستگی سردادند، این نشان داده است كه بیشتر هنگ كنگی ها خطرات و ماهیت جنایات قلیلی از افراط گرایان را شناخته اند. آنان عمیقاً پی برده اند كه بدون امنیت و ثبات، حقوق و آزادی اتباع هنگ كنگی اصلاً تضمین نمی گردد. امور هنگ كنگ همچون امور داخلی چین است، دخالت هیچ دولت، سازمان یا شخصی در آن مجاز نیست. هنگ كنگ یك بندر آزاد است، اما اوج گرفتن امواج نیروهای بیگانه در آن به هیچ وجه قابل تحمل نیست.