دبیر مرجع ملی كنوانسیون حقوق كودك: كلینیك حقوق كودك در استان ها راه اندازی می شود

بهمن: دبیر مرجع ملی كنوانسیون حقوق كودك از طریق انداری كلینیك حقوق كودك در استان ها آگاهی داد و اظهار داشت: امیدواریم چالش های مربوط به كودكان در استان با كار هماهنگ حل شود.

به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، محمود عباسی در نشست تخصصی حقوق كودك در ایلام، اظهار نمود: طبق گزارش مدیران در رابطه با حوزه كودك ۴ تا ۵ چالش جدی در استان داریم كه با جدیت و كار هماهنگ حل شدنی است.

وی با تاكید بر اینكه در آبان كنفرانس بین المللی حقوق كودك برگزار می شود، اشاره كرد: پایش و شناسایی فعالیت استان ها برای ما بسیار مهم می باشد و تبیین قاونین حقوق كودك را نیر در چند استان آغاز نموده ایم.

دبیر مرجع ملی كنوانسیون حقوق كودك بر هم افزایی همه ی بخش ها برای رسیدن به اهداف در این زمینه اصرار كرد و اظهار داشت: انسداد تحصیلی همچون موضوعاتی است كه انتظار می رود با همكاری آموزش و پرورش و هم افزایی سایر دستگاه ها حل شود.

عباسی با تاكید بر اینكه موضوعات اجتماعی مانند ازدواج زودهنگام موضوعاتی چند وجهی است كه نمی توان آنها را صرفا با ابزار سیاسی و قضایی مدیریت كرد، افزود: در این زمینه نیازمند فرهنگسازی هستیم و باید سران عشایر و رهبران مذهبی را به كمك گرفت.

وی از طریق اندازی كلینیك حقوق كودك در استان ها آگاهی داد و اظهار داشت: در این زمینه كمك كانون وكلای دادگستری بسیار حائز اهمیت می باشد.

دبیر مرجع ملی كنوانسیون حقوق كودك اشاره كرد: برگزاری این سلسله نشست ها در استان ها برای این است كه این نكته نهادینه شود كه برای پشتیبانی از حقوق كودك همه باید به صحنه بیاییم.

منبع: