رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از نمایشگاه الكامپ بازدید كرد

به گزارش بهمن رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از نمایشگاه الكامپ بازدید نمود.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا ذبیح الله خداییان دقایقی قبل از نمایشگاه الكامپ بازدید كرد.