آگهی موسسه سعودی درباره سیاست منطقه ای بن سلمان

بهمن: یك موسسه مطالعاتی سعودی نسبت به سیاستهای منطقه ای ولیعهد عربستان ابراز نگرانی كرده است.
به گزارش بهمن به نقل از نورنیوز، «موسسه بین المللی مطالعات ایران» وابسته به خاندان پادشاهی سعودی طی یك گزارش محرمانه اشاره كرد: تداوم مشی فعلی در سیاست خارجی سعودی می تواند این كشور را با چالش های جدی در حوزه منطقه ای و بین المللی مواجه كند. دكتر «محمد صفر السلمی» رئیس این موسسه مطالعاتی كه در پوشش سازمان غیرانتفاعی مستقل نسبت به جمع آوری اطلاعات درباره ایران اقدام می كند در این گزارش تصریح كرده است كه «محمد بن سلمان» باید در رویكردهای خود نسبت به ایران تجدید نظر كند. در این گزارش با تشریح ناكامی های سعودی در یمن، عراق و سوریه نسبت به شكل گیری احساس سرخوردگی و تحقیر در درون جامعه سعودی به سبب صرف هزینه های هنگفت و ناكامی در تامین اهداف، احساس نگرانی شده و اعتبار خاندان سلمان و مشروعیت حاكمیت سعودی را در معرض لطمات جدی عنوان كرده است. صفر السلمی در گزارش این مركز كه رتبه اول را در عربستان و رتبه نهم منطقه را در بین اندیشكده ها دارد، تاكید كرده كه تداوم این شرایط می تواند اعتبار سعودی در كشورهای اسلامی را نیز به سبب ضعف و شكست مستمر به شدت تضعیف كرده و تركیه را جایگزین سعودی كند. در قسمتی از این گزارش پیشنهاد شده است كه با عنایت به عدم پشتیبانی كافی آمریكا از سعودی و مصلحت سنجی و احتیاط این كشور در مقابل ایران در حوادثی مانند ساقط شدن پهپاد فوق پیشرفته و انفجار نفت كش ها، سعودی باید تلاش كند تا به ایران نزدیك شده و با راه های به ظاهر دوستانه مانع افزایش نفوذ منطقه ای ایران شود.

منبع: