با موافقت روسیه؛ چین به اروپا از طریق زمینی متصل می شود

به گزارش بهمن مسكو موافقت خویش را با ساخت بزرگراهی به طول بیشتر از دو هزار كیلومتر كه از خاك روسیه می گذرد و چین را به اروپا متصل می كند اعلام نمود.
به گزارش بهمن به نقل از سی ان ان، با موافقت روسیه ساخت بزرگ راهی به طول بیشتر از دو هزار كیلومتر كه چین را به اروپا متصل می كند شروع می شود. این بزرگ راه بخشی از پروژه های عظیم چین برای توسعه خطوط جاده ای، ریلی و دریایی برای وصل كردن این كشور به اروپا و آفریقاست. این بزرگ راه از چین به قزاقستان و سپس روسیه رسیده و از این كشور به اروپا متصل می شود. چین از سال ۲۰۱۳ پروژه «یك جاده یك كمربند» را شروع كرده است. طرح راه ابریشم جدید یا طرح یك كمربند و یك جاده، یك طرح سرمایه گذاری در زیربناهای اقتصادی بیشتر از ۶۰ كشور جهان و توسعه دو مسیر تجاری «كمربند اقتصادی راه ابریشم» و «راه ابریشم دریایی» است كه توسط چین در سال ۲۰۱۳ عرضه شده است. موافقان این طرح، آنرا راهی برای شكاف زیرساخت ها بین كشورهای توسعه یافته و كشورهای در حال توسعه، كمك به رشد اقتصادی این كشورها و رونق تجارت بین المللی می دانند.