رئیس كل دادگستری استان هرمزگان: اخلالگر بازار ارز به ۱۰ سال حبس محكوم شد

بهمن: رئیس كل دادگستری استان هرمزگان از محكومیت قطعی به ۱۰ سال حبس برای متهم بی نظمی گسترده در نظام اقتصادی كشور بوسیله قاچاق عمده ارز آگاهی داد.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، علی صالحی در این خصوص در جمع خبرنگاران، اظهار نمود: روند رسیدگی به پرونده عقیل مباركی با عنوان اتهامی خرید و فروش ارز بدون رعایت مقررات بانكی بوسیله ورود به فعالیت در این عرصه بدون ستاندن مجوز قانونی، عدم ثبت فعالیت های مزبور در سامانه های تعیین شده، انجام عملیات خارج از حیطه شخصیت حقوقی شركت خود، استفاده از حساب های شخصی به منظور جلوگیری از ردیابی میزان مبادلات صورت گرفته و همین طور عدم رعایت مقررات مربوط به نصب ابزار پذیرش ( pos ) در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان هرمزگان منجر به صدور محكومیت قطعی برای وی شده است.
این مقام قضائی اشاره كرد: با عنایت به محتویات پرونده، اقرار صریح و مقرون به واقع متهم و نظریه كارشناسی، بی نظمی در نظام اقتصادی كشور بوسیله اقدام به قاچاق عمده ارز به مبلغ ۳۵۸ میلیارد و ۲۹۹ میلیون و ۳۴۱ هزار و ۱۶۲ تومان برای دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان هرمزگان محرز و مسلم شده است.
رئیس كل دادگستری استان هرمزگان در ادامه اشاره كرد: دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی با عنایت به اینكه متهم با علم به مؤثر بودن اقدامات مخرب خود و آگاهی از اوضاع و احوال و شرایط خاص حاكم بر جامعه در برهه زمانی كه كشور درگیر جنگ اقتصادی می باشد، مبادرت به بی نظمی گسترده در نظام اقتصادی كشور نموده است، با استناد به بند خ از ماده ۲ و ماده ۳۰ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و بند الف از ماده ۱ و ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی كشور و استجازه مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ ریاست قوه قضائیه از محضر مبارك رهبر معظم انقلاب اسلامی (دام ظله العالی)، متهم این پرونده را به تحمل ۱۰ سال حبس محكوم كرده است.

منبع: