عضو شورای مركزی جنبش فتح: برخی كشورهای عربی در حال نرمال سازی روابط با اسرائیل هستند

بهمن: عضو شورای مركزی جنبش فتح اصرار كرد كه آمریكا با رژیم صهیونیستی در دشمنی كردن با اعراب رقابت می كند.
به گزارش بهمن به نقل از المیادین، «عزام الاحمد» عضو شورای مركزی جنبش فتح اشاره كرد: آمریكا با اسرائیل در دشمنی كردن با اعراب و نه فقط فلسطینی ها رقابت می كند. ایشان سپس اضافه كرد: مصاحبه وزیر خارجه بحرین با تلویزیون اسرائیل اشتباه بود. بحرین اشتباه كرد و نباید میزبانی نشست منامه در امتداد معامله قرن را می پذیرفت. الاحمد اشاره كرد: برخی كشورهای عربی در حال نرمال سازی روابط خود با اسرائیل به صورت پنهانی هستند. وی اشاره كرد: تمام كشورهای عربی مخالفت خودرا با معامله قرن به رهبران فلسطینی ابلاغ كرده اند.

منبع: