خرازی: دو هفته دیگر گام های جدید را برمی داریم، صحبت های وزیر انگلیسی تكراری بود

بهمن: رئیس شورای راهبردی روابط خارجی كشورمان اشاره كرد: اگر اروپایی ها در مهلت ۶۰ روزه اقدامی انجام ندهند گام های جدیدی را بر می داریم و بدانند كه این امر جدی است.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، كمال خرازی بعد از دیدار با اندرو موریسون وزیر مشاور در امور خاورمیانه انگلیس درباب دیدار انجام شده با وی اظهار نمود: آقای موریسون بعنوان وزیر مشاور و همین طور معاون وزارت خارجه انگلیس نخستین سفر خودرا به ایران برای پیگیری روابط ایران و انگلیس داشت. پس بحث هایی كه انجام شد مربوط به روابط دو كشور بود.
وی اظهار نمود: در این نشست مطرح كردم كه یك سابقه بسیار منفی از انگلیس در ذهن مردم وجود دارد كه آن هم متأسفانه از جنگ جهانی اول كه انگلیسی ها با ورود به خاك ایران سبب شده اند كه قحطی بسیار شدیدی رخ دهد. برمبنای شواهد تاریخی بیشتر از ۱۰ میلیون از اتباع ایرانی كه احتمالاً جمعیت در آن زمان تا ۲۵ میلیون نفر هم بوده، كشته شدند و بعداً این اتفاقات در تاریخ طی مسائل مربوط به قرارداد دارسی مسئله تنباكو، كودتا مقابل مصدق، پشتیبانی از صدام در جنگ عراق مقابل ایران و … تكرار شده است. پس برای وی توضیح دادم كه ذهنیت تاریخی ایرانیان نسبت به انگلیس منفی است.
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی كشورمان همین طور بیان كرد: با این سابقه تاریخی در این نشست گفتم اگر آنها علاقه مند به گسترش روابط هستند بایستی گام های جدی از طرف دولت انگلیس برداشته شود. به جهت اینكه فضاهای جدیدی آفریده شود اما متأسفانه می بینیم كه حتی در قضیه برجام اروپایی ها همچون آن سه كشور و انگلیس اقدام جدی برای اجرای تعهدات شان انجام نداده اند و مدام می گفتند كه ایران باید به تعهدات خود باقی بماند اما خودشان هیچ اقدامی نكردند.
خرازی اضافه كرد: ایران هم برمبنای متن برجام تصمیم گرفت كه بعضی از تعهداتش را متوقف نماید كه تاكنون هم دو مورد از تعهدات را متوقف كرده و پس از اختتام مهلت ۶۰ روزه یا همان دو هفته دیگر طبیعتاً گام های جدیدی را بر می داریم و آنها باید بدانند كه این هم جدی است و وقتی مسئولان ایرانی هم تصمیم گرفتند روی تصمیم خودشان می ایستند.
وی افزود: وزیر مشاور در امور خاورمیانه انگلیس هم صحبت های دائمی خودشان را كه بزودی اینستكس اجرایی می شود و ما همواره از برجام حمایت كردیم را بیان كرد و اظهار داشت: ما هم مشكلات خودمان را با آمریكا داریم. شركت های اروپایی در كار با ایران مشكل دارند و از اینگونه صحبت هایی كه همیشه تكراری بوده را بیان نمود. در حالی كه دولت های اروپایی باید استقلال خودرا در مقابل فشارهایی كه آمریكایی ها وارد می كنند حفظ كنند.
كمال خرازی اشاره كرد: حتی از پولی كه ما برای خرید تانك های چیفتن به انگلیسی ها داده بودیم و دادگاه رأی داده كه این پول را به ما برگردانند حتی آنرا هم برنگرداندند و اینها طبیعتاً در ذهن تاریخی ایرانیان همواره برقرار است و پس كمك به گسترش روابط بین دو كشور نمی كند.
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی كشورمان همین طور بیان كرد: البته در این مدت دو هفته باید ببینیم كه آنها چه اقداماتی را انجام می دهند. اگر منابعی را در اینستكس قرار دهند و بوسیله آن منابع امكان داد و ستد بین ایران و اروپا فراهم گردد گام مثبتی است. بدین سبب باید در این دو هفته دید كه آیا صرفاً وعده می دهند یا كار عملی خاصی را انجام می دهند.
وی درباره اینكه وزارت خارجه انگلیس اعلام نموده سفر وزیر مشاور در امور خاورمیانه این كشور به ایران برای كاهش تنش در منطقه بین ایران و آمریكا است، اظهار داشت: اتفاقاً بنده به ایشان اعتراض كردم كه چرا وزیر خارجه بریتانیا بدون هیچ گونه تحقیقی داستان تانكرهایی را كه در خلیج فارس مورد به هدف خوردن قرار گرفته را به ایران منتسب كرده و چنین تصمیم گیری ها و نتیجه گیری های شتاب زده بدون هیچ تحقیق علمی به گسترش روابط و كاهش تنش كمك نمی كند.
وی اشاره كرد: اگر دولت بریتانیا خواستار كاهش تنش است حداقل چنین نتیجه گیری شتابزده ای را انجام ندهد.
وی افزود: ما از ابتدا خواهان كاهش تنش بوده و هستیم. آنها هم اگر خواستار كاهش تنش هستند بایستی در این راستا گام بردارند. در هر حال باید ببینیم مجموعه صحبت هایی كه این مسئولین انگلیسی با مسئولین ایرانی خواهد داشت آیا تحولی در رفتار آنها به وجود می آورد یا خیر؟ در آن صورت می توان اظهار داشت كه این سفر كمكی به كاهش تنش بین دو كشور می كند یا خیر؟

منبع: