نگرانی مصری ها از تسهیل اعطای تابعیت این كشور به صهیونیستها

بهمن: لایحه قانون اعطای تابعیت مصری در مقابل پرداخت ۱۰ هزار دلار نگرانی هایی را در بین جامعه مصر درباب اقدام صهیونیستها برای دریافت تابعیت این كشور برانگیخته است.
به گزارش بهمن به نقل از روسیا الیوم، لایحه قانون اعطای تابعیت مصری به بیگانگان در مقابل دریافت ۱۰ هزار دلار نگرانی هایی را در بین افكار عمومی این كشور درباب اقدام صهیونیستها برای دریافت تابعیت مصری برانگیخته است. اخیراً دولت مصر لایحه قانونی را درباب اعطای تابعیت مصری به پارلمان این كشور ارائه داد كه راه را در مقابل صهیونیستها برای دریافت تابعیت این كشور باز می كند. مخالفان مصری معتقدند كه این قانون به صورت مشخص تعیین نكرده كه چه كسانی می توانند تابعیت مصر را دریافت نمایند و سرمایه گذاران صهیونیست می توانند به راحتی تابعیت این كشور را به دست آورند.

منبع: