یوسف نژاد خبر داد: ۲۷۶۲ تذكر كتبی نمایندگان به رئیس جمهور و وزرا در سال قبل

بهمن: یك عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان این كه نمایندگان در سال سوم فعالیت مجلس ۲۷۶۲ بار به رئیس جمهور و وزرای كابینه تذكر كتبی داده اند اظهار داشت كه از این میان بیشترین تذكر مربوط به رئیس جمهور بوده است.
علی اصغر یوسف نژاد در گفت و گو با ایسنا، اظهار نمود: در سال سوم فعالیت مجلس تعداد تذكرات كتبی نمایندگان به وزرا و رئیس جمهور در اجرای ماده ۲۰۶ بخشنامه داخلی مجلس ۲۷۶۲ تذكر بوده است كه از این تعداد بیشترین تذكر با ۵۱۳ فقره مربوط به رئیس جمهور و كمترین تذكر با ۳۲ فقره مربوط به وزیر دفاع بوده است.
وی ادامه داد: از نظر بررسی مقایسه ای عملكرد نظارتی مجلس بین سال سوم دوره نهم و سال سوم دوره دهم، تعداد تذكرات كتبی نمایندگان ۱۳ درصد كاهش یافته و تعداد تذكرات سال سوم نسبت به سال دوم در دوره دهم ۱۳ درصد افزایش یافته است.
بگفته یوسف نژاد در سال سوم فعالیت تعداد تذكرات كتبی به مجلس رئیس جمهور ۵۱۳ تذكر، به وزیر جهاد ۲۹۲ تذكر، وزیر راه ۲۷۴ تذكر، به وزیر كشور ۲۲۶ تذكر و به وزیر نیرو ۲۲۶ تذكر بوده كه بیشترین تذكرات را دریافت نمودند و در مقابل وزیر علوم با ۵۵ تذكر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با ۵۳ تذكر، وزیر دادگستری با ۵۰ تذكر، وزیر اطلاعات با ۳۴ تذكر و وزیر دفاع با ۳۲ تذكر كمترین تعداد تذكرات كتبی را دریافت نمودند.
این عضو هیئت رئیسه مجلس اشاره كرد: بنظر می رسد در سال چهارم با عنایت به این سال انتخابات است و مسائل منطقه ای و حوزه انتخابیه معمولاً بیشتر مدنظر نمایندگان قرار می گیرد تعداد تذكرات نیز افزایش خواهند یافت و در واقع جنبه های نظارتی بیشتری را در سال پایانی مجلس شاهد خواهیم بود.

منبع: