تلفات سركوب معترضین در سودان به ۱۱۸ كشته افزایش یافت

بهمن: رسانه های خارجی از افزایش تلفات سركوب معترضین در سودان به ۱۱۸ كشته خبر دادند.
به گزارش بهمن به نقل از المیادین، شمار تلفات یورش اعضای شورای نظامی سودان به معترضین و تحصن كنندگان در این كشور به ۱۱۸ كشته افزایش پیدا كرد. در همین حال اپوزیسیون سودان اعلام نموده است كه با وجود كشتاری كه شورای نظامی به راه انداخته است، خواسته های مخالفان همچنان وجود دارد و اپوزیسیون خواستار انتقال قدرت به دولت مدنی است. مخالفان اعلام نموده اند در صورتیكه شورای نظامی به شروط آنها پاسخی ندهد، اوایل هفته در كشور نافرمانی مدنی صورت گیرد. مخالفان سودان تحصن خویش را از روز ۶ آوریل گذشته در مقابل مقر ارتش این كشور در خارطوم شروع كرده اند.