ابراز نگرانی اسپانیا از ادامه شهرك سازی صهیونیستها در بیت المقدس

به گزارش بهمن دولت اسپانیا از ادامه روند ساخت و ساز شهرك های صهیونیست نشین در بخش شرقی بیت المقدس ابراز نگرانی كرد.
به گزارش بهمن به نقل از مهر، وزارت خارجه اسپانیا با انتشار اطلاعیه ای تصمیم رژیم صهیونیستی برای ساخت ۸۰۰ واحد صهیونیست نشین دیگر در شرق بین المقدس را به باد انتقاد گرفت. بر این اساس شهرك سازی در بیت المقدس شرقی نقض آشكار قطعنامه ۲۳۳۴ شورای امنیت سازمان ملل و مغایر با مقررات بین المللی است. دولت اسپانیا همینطور این اقدام را باعث دشوارتر شدن دستیابی طرف های درگیر خاورمیانه به یك چاره مسالمت آمیز دانست. قطعنامهٔ ۲۳۳۴ شورای امنیت سازمان ملل كه در ۲۳ دسامبر ۲۰۱۶ تصویب گردید، خواستار توقف شهرك سازی های صهیونیست ها در سرزمین های اشغال شده طی جنگ شش روزه ۱۹۶۷ شده و ادامه این روند را «تخطی از قوانین بین المللی» خوانده است.