داعشی ها در منطقه ای میان دیالی و صلاح الدین عراق

بهمن: رئیس شورای ناحیه العظیم در دیالی عراق اظهار داشت: داعش به منطقه المطیبیجه میان دیالی و صلاح الدین نفوذ كرده است.
به گزارش بهمن به نقل از النهرین، محمد العبیدی رئیس شورای ناحیه العظیم در دیالی عراق اظهار داشت: داعش به منطقه المطیبیجه میان دیالی و صلاح الدین نفوذ كرده است. وی ادامه داد: این منطقه بعد از دوره ای كه در آرامش به سر می برد، باردیگر ملتهب شده است و تكفیری ها آغاز به رخنه در المطیبیجه و مناطق اطراف آن كرده اند. فعالیت داعش اخیراً به شدت افزایش پیدا كرده است. العبیدی اشاره كرد: این منطقه خطری برای ساكنان شمرده می شود و باید تصمیم جدی برای ممانعت از بازگشت داعشی ها به آنها گرفته شود.

منبع: