نظامیان در سودان خیال واگذاری قدرت به غیرنظامیان را ندارند

بهمن: شورای نظامی سودان مورد حمایت عربستان و امارات اعلام نمود كه تمایلی برای دادن قدرت به غیرنظامیان به شكل كامل ندارد.
به گزارش بهمن به نقل از اسپوتنیك، شورای نظامی سودان مورد حمایت عربستان و امارات اعلام نمود كه تمایلی برای دادن قدرت به غیرنظامیان به شكل كامل ندارد. صلاح عبدالخالق عضو شورای نظامی سودان اظهار داشت: محال است كه نظامیان با خواسته معارضان به جهت اینكه شورای حاكمیتی كاملاً غیرنظامی باشد، موافقت كنند. این در شرایطی است كه گفتگوها میان شورای نظامی سودان و مخالفان به جهت اختلاف درباره تعداد نمایندگان نظامیان و غیرنظامیان در شورای حاكمیتی متوقف شده است. همزمان اعتصابات و اعتراضات در سودان ادامه دارد و معترضان خواهان انتقال قدرت از نظامیان به غیرنظامیان هستند. گفتنی است كه شورای نظامی حاكم روابط گرمی با عربستان و امارات دارند و مقامات نظامی حاكم بر سودان از ادامه حضور نظامیان سودانی در جبهه های جنگ مقابل ارتش و كمیته های مردمی یمن آگاهی داده اند.

منبع: