وزیر خارجه انگلیس: برگزیت سخت خودكشی سیاسی است

بهمن: وزیر خارجه انگلیس در یادداشتی درباره برگزیت نوشت: برگزیت بدون توافق را می توان بعنوان خودكشی سیاسی برای محافظه كاران قلمداد كرد.
به گزارش بهمن به نقل از خبرگزاری آلمان، «جرمی هانت» وزیر خارجه انگلیس با انتشار یادداشتی در روزنامه دیلی تلگراف آورده است: برگزیت بدون آنچه كه با اتحادیه اروپا به توافق رسیده مانند خودكشی سیاسی برای محافظه كاران است. هانت كه یكی از ۱۰ كاندیدای جانشینی برای «ترزا می» نخست وزیر انگلیس است، همین طور تاكید كرده است: اگر قدرت را در دست بگیرم دست به اقدامی جدید خواهم زد. تنها چاره خروج برگزیت از بحران كنونی توافقی متفاوت می باشد و من آنرا رقم خواهم زد. وزیر خارجه انگلیس در ادامه خاطر نشان كرده است: در صورتیكه به عنوان نخست وزیر انگلیس انتخاب شوم، زمان زیادی برای اجرای برگزیت از اتحادیه اروپا مطالبه می كنم.

منبع: