جدیدترین موضع گیری الوفاق درباره نشست صهیونیستی-آمریكایی منامه

بهمن: معاون دبیر كل جمعیت الوفاق بحرین به موضع گیری درباره نشست منامه پرداخت.
به گزارش بهمن به نقل از العهد، شیخ حسین الدیهی معاون دبیر كل جمعیت الوفاق بحرین به موضع گیری درباره نشست منامه پرداخت. وی ادامه داد: رژیم بحرین در نابودی آرمان فلسطین به نفع رژیم صهیونیستی سهیم است و این بوسیله میزبانی از نشست آمریكایی-صهیونیستی جهت راه اندازی بخش نخست معامله قرن است. شایان ذكر است كه دولت دونالد ترامپ می خواهد با همكاری بحرین یك كنفرانس اقتصادی برگزار كند كه هدف آن جذب سرمایه گذاری در مناطق فلسطینی نشین است. كاخ سفید روز یك شنبه ۲۹ اردیبهشت (۱۹ مه) با بیان این خبر، كنفرانس بحرین را قسمتی از طرح آمریكا برای برقراری صلح در خاورمیانه و خاتمه دادن به مناقشه در این منطقه عنوان كرد! تا كنون درباره جزئیات این كنفرانس و شركت كنندگان آن خبری منتشر نشده است. كاخ سفید و پادشاهی بحرین در بیانیه مشتركی اعلام نموده اند كه این نشست ۲۵ و ۲۶ ژوئن (۴ و ۵ تیر) در منامه انجام خواهد شد. آمریكا و بحرین ابراز امیدواری می كنند كه كنفرانس منامه امكانی برای جذب سرمایه گذاری های بالقوه ای باشد كه طرح صلح خاورمیانه زمینه انجام آنرا فراهم می آورد.

منبع: