درخواست نماینده شبستر برای اختصاص سریعتر پست های معاونت استانداری ها به مدیران زن

بهمن: نماینده مردم شبستر در مجلس از استانداران سراسر كشور خواست تا بخشنامه وزیر كشور برای اختصاص ۳۰ درصد پست های معاونت استانداری ها به مدیران زن را هر چه سریعتر اجرایی كنند.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، معصومه آقاپور در جلسه علنی امروز (یكشنبه) مجلس با استقبال از دستور وزیر كشور برای صدور بخشنامه به كارگیری زنان در سمت معاونان استاندار، خطاب به استانداران كشور خواست تا طبق ماده ۱۰۱ برنامه ششم توسعه و بخشنامه رئیس جمهور در مناصب مدیریتی و در پست های سازمانی حداقل از ۳۰ درصد توان مدیران زن استفاده كنند.
عضو هیات رئیسه كمیسیون اقتصادی مجلس در تذكری خطاب به وزرای صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزی اظهار داشت: سهمیه شكر اختصاص یافته به واحدهای تولید صنایع غذایی كفاف یك پنجم ظرفیت این كارخانجات را می دهد. اگر شكر مورد نیاز این واحدهای اقتصادی بخصوص كندوداران و تولیدكنندگان عسل در روستاها و كوچك اقتصادی به صورت كامل تامین نشود بیم سونامی بیكاری در استان آذربایجان غربی می رود.
وی در تذكری به وزیر راه و شهرسازی، اظهار داشت: تخصیص اعتبار برای تكمیل جاده شبستر به تسوج كه شهر خامنه زادگاه پدری رهبر معظم انقلاب هم در این راه قرار دارد، ضروری می باشد.