خلیل زاد: روند مذاكرات نباید مانع برگزاری انتخابات افغانستان شود

بهمن: نماینده ویژه آمریكا در امور افغانستان می گوید روند فعلی گفتگوهای صلح مانع آمادگی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نمی گردد.
به گزارش بهمن به نقل از جمهور، زلمای خلیل زاد نماینده ویژه آمریكا در امور افغانستان اخیرا در پیامی توئیتری مدعی شد: در ایام اخیر بعضی از مفسرین سوالاتی درباره اولویت ما در افغانستان پرسیده اند. اولویت با روند صلحی است كه نمایش كننده یك توافق سیاسی باشد. افغان ها بالاتر از همه چیز صلح می خواهند.

وی ادامه می دهد: اما صلح خواهی نباید تاثیری بر افغان ها در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری معتبر داشته باشد و برنامه ریزی در این زمینه باید پیش برود.

این اظهارات در حالی مطرح می شود كه بعضی از جریان های سیاسی اخیرا ابراز نگرانی كرده اند كه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری قبل از برقرار شدن صلح در افغانستان، بحران آفرین خواهد بود.

منبع: