پیشنهاد تشكیل شورایی ۱۰ نفره در سودان همزمان با اعتراضات

به گزارش بهمن در حالیكه جمعیت انبوهی خواستار انتقال قدرت به غیرنظامیان هستند؛ كمیته میانجی گری، پیشنهاد تشكیل شورایی مركب از ۱۰ نفره را داد.
به گزارش بهمن به نقل از العهد، منابع سودانی به پیشنهاد كمیته میانجیگری سودان اشاره كردند. كمیته میانجی گری سودان، پیشنهاد تشكیل شورای حاكمیتی انتقالی مركب از هفت غیرنظامی و سه نظامی به ریاست رئیس شورای نظامی این كشور را داده است. این درحالی است كه جمعیت انبوهی از شهروندان سودانی در مقابل ساختمان وزارت دفاع در پایتخت، خارطوم تجمع كرده و خواهان انتقال قدرت به غیرنظامیان شدند. شورایی از نظامیان سودان الان قدرت را در این كشور در دست دارند و با آن كه وعده تشكیل یك شورای انتقالی مركب از اعضا نظامی و غیرنظامی را داده اند، هنوز به این وعده عمل نكرده اند. دولت عمر البشیر در ۲۲ فروردین گذشته و به دنبال چند ماه اعتراض سراسری مردم به علت گرانی و با فشار ارتش مجبور به كناره گیری از قدرت شد.