پس از اظهاراتی ضداسلامی؛ كاندید اسلام ستیز مجلس نمایندگان استرالیا از حزب متبوعش اخراج شد

بهمن: كاندید اسلام ستیز مجلس نمایندگان استرالیا سپس اظهاراتی ضداسلامی از حزب متبوعش اخراج شد.

به گزارش بهمن به نقل از آناتولی، جرمی هیرن كاندیدای حزب لیبرال استرالیا در انتخابات مجلس نمایندگان كه ۱۸ ماه می ۲۰۱۹ در این كشور برگزار می شود، به دنبال اظهارات نژادپرستانه و ضداسلامی در شبكه های اجتماعی، از حزب متبوعش اخراج شد.
وی در حساب كاربری خود در اظهاراتی ضد اسلامی و نژادپرستانه مدعی شده بود: ایدئولوژی مسلمانان استرالیایی این است كه شهروندان غیر مسلمان استرالیایی كشته یا بَرده شوند!
هیرن با اشاره به اینكه مسلمانان استرالیایی نیت واقعی خود برای نابودی دولت استرالیا و روی كار آوردن شریعت را پنهان می كنند آنها را «افرادی دارای شخصیت بد» دانست كه نباید شهروندی استرالیا به آنها داده شود.
این عضو حزب لیبرال استرالیا به دنبال واكنش های تند كاربران به اظهاراتش در شبكه های اجتماعی از مسلمانان عذرخواهی كرده و نوشت: این تفاسیر كلاً اشتباه بود.

منبع: