بانك مركزی اعلام كرد شروع به كار شركت سازوكار ویژه تأمین مالی ایران و اروپا

به گزارش بهمن بعد از تأسیس و ثبت شركت ساز و كار ویژه تجارت و تأمین مالی ایران و اروپا (ساتما) نخستین نقل و انتقال های مالی ایران و اروپا با هماهنگی طرفین و بانكهای ایرانی و اروپایی انجام می شود.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، علی اصغر نوری – مدیرعامل ساز و كار ویژه تجارت و تأمین مالی ایران و اروپا – اعلام نمود: بعد از تأسیس و ثبت ساتما و با عنایت به جلسات و هماهنگی های برگزار شده با كشورهای اروپایی و شركت اروپایی اینستكس، در نظر است نخستین نقل و انتقال های مالی ایران و اروپا با هماهنگی طرفین و بانكهای ایرانی و اروپایی صورت گیرد.
وی اضافه كرد: در مذاكرات انجام شده با طرف اروپایی، آمادگی طرف ایرانی برای عملیاتی كردن مكانیزم مورد نظر و انجام دریافت و پرداخت ها اعلام گردد و بر اهمیت سرعت بخشیدن به فرایند اجرایی شدن كانال مالی هم تاكید گردیده است.
مدیرعامل ساز و كار ویژه تجارت و تأمین مالی ایران و اروپا اظهار داشت: در این راستا، جلسات هماهنگی با بانكهای ایرانی برگزار شده است و سلسله جلساتی برای معرفی ساز و كار و امكانات آن به صادركنندگان و واردكنندگان ایرانی در هفته آینده برگزار می گردد.
در این راستا بانك مركزی اعلام نمود كه اقدامات این بانك و بانك ها برای تسریع در عملیاتی كردن این مكانیزم هم ادامه دارد.