سرلشكر صفوی: قدرت آمریكا در زمینه معادلات جهان اسلام رو به افول خواهد رفت

بهمن: مشاور عالی فرمانده كل قوا اظهار داشت: قدرت آمریكا و غرب در زمینه معادلات جهان اسلام رو به افول خواهد رفت و آمریكایی ها در راهبرد خود مقابل كشورهای اسلامی با شكست مواجه خواهند شد.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، سرلشكر یحیی صفوی بامداد امروز (یكشنبه) در حاشیه همایش بین المللی آینده جهان اسلام در جمع خبرنگاران، اظهار نمود: برمبنای جمع بندی اندیشمندان حوزه راهبردی، قدرت هژمونی غرب به رهبری آمریكا با شكست روبه رو شده و الان جهان به سمت چند جانبه گرایی در زمینه قدرت، سیاست و امنیت پیش می رود.
وی اظهار داشت: خیلی از اندیشمندان راهبردی پنجاه سال آینده را اینگونه تصویرسازی می كنند كه قدرت آینده بر اساس فرهنگ، اقتصاد و جمعیت از غرب به شرق عالم حركت می كند.
صفوی اشاره كرد: در شرق عالم و قاره آسیا سه كشور بزرگ چین، روسیه و هند از نظر قدرت اقتصادی، قدرت برتر خواهند شد و قطب جدیدی از قدرت بعنوان قدرت جهان اسلام با داشتن عوامل توانمندساز تمدنی، اقتصادی، فرهنگی و جمعیتی شكل خواهد گرفت.
مشاور عالی فرمانده كل قوا درانتها اظهار نمود: قدرت آمریكا و غرب در ارتباط با معادلات جهان اسلام و بزرگترین بحران جهان اسلام یعنی فلسطین رو به افول خواهد رفت و آمریكایی ها در راهبرد خود مقابل كشورهای اسلامی با شكست مواجه خواهند شد.

منبع: