در واكنشی مضحك به گزارش سازمان ملل درباره تلفات در افغانستان؛ خلیل زاد: نظامیان آمریكا غیرنظامیان را هدف قرار نمی دهند!

به گزارش بهمن نماینده ویژه آمریكا در امور صلح افغانستان در واكنشی مضحك به گزارش سازمان ملل درباره تلفات در افغانستان مدعی شد: نظامیان آمریكا غیرنظامیان را هدف قرار نمی دهند!

به گزارش بهمن به نقل از مهر، زلمای خلیل زاد نماینده ویژه آمریكا در امور صلح افغانستان در واكنش به گزارش سازمان ملل در مورد تلفات غیرنظامیان در افغانستان، در حساب توئیتر خود نوشت: باید خون ریزی ها در افغانستان متوقف شوند. چاره واقعی برای آخر خون ریزی و كاهش خشونت ها برقرار آتش بس میان طالبان و دولت این كشور است.
نماینده ویژه آمریكا در امور صلح افغانستان در ادعایی مضحك مدعی شد: تلفات غیرنظامیان در عملیات نظامی در افغانستان نگران كننده است، اما نیروهای نظامی آمریكا غیرنظامیان را هدف قرار نمی دهند!
گفتنی است، دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان «یوناما» چهارشنبه هفته جاری اعلام نمود كه بیشترین آمار تلفات در این دوره مربوط به حملات هوایی آمریكا و ارتش افغانستان بوده است بطوریكه در این مدت ۱۴۵ نفر در جریان حملات آمریكا و ارتش افغانستان كشته شده اند كه فقط ۱۴۰ نفر از آنها در نتیجه حملات هوایی ارتش آمریكا بوده است.
در همین دوره تلفات ناشی از اقدامات گروه های شبه نظامی همچون طالبان هم به میزان یك سوم كاهش یافته است.