ورود شورای نظارت برصداوسیما به قرعه كشی های روبیكایی

بهمن: نماینده قوه مجریه در شورای نظارت بر صداوسیما از ورود این شورا به مبحث قرعه كشی های روبیكایی صدا و سیما اطلاع داد.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، به دنبال سخنان روز گذشته مقام معظم رهبری، حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور و نماینده قوه مجریه در شورای نظارت بر صدا و سیما در حساب توییتری خود نوشت:
« تبلیغات و مسابقات و قرعه كشی های روبیكایی در دستور بررسی شورای نظارت بر صدا و سیما قرار خواهد گرفت.»