تمهیدات دولت برای خرید تضمینی گندم در سال ۹۸

به گزارش بهمن هیئت وزیران در جلسه امروز خود به ریاست حجت الاسلام و المسلمین روحانی رئیس جمهوری، شركت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران را موظف به خرید گندم مازاد بر نیاز كشاورزان با نرخ تضمینی كرد.
به گزارش بهمن به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت با تصویب هیئت وزیران، وزارت جهاد كشاورزی موظف شد نسبت به ثبت مشخصات كشاورزان گندم كار و حداكثر مقدار محصول قابل عرضه توسط هر كشاورز در فصل برداشت برپایه سطح زیر كشت آنان و پیش بینی میزان تولید هر منطقه و درج در سامانه خرید تضمینی اقدام نماید.
به باعث این تصمیم، قیمت فروش گندم بابت مصارف صنف و صنعت به ازای هر كیلوگرم ۱۸۵۰۰ ریال به استثنای نانوایی های آزادپز تعیین شد.

تصویب چندین لایحه موافقت نامه حقوقی بین ایران و برزیل در دولت
هیئت دولت در ادامه، با تصویب چندین لایحه موافقت نامه حقوقی بین دولت های ایران و برزیل موافقت نمود.
لایحه معاهده انتقال محكومین به حبس و هم لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل از موارد مصوب هیئت وزیران بود.
همینطور دو لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور كیفری و مدنی بین دو كشور، به تصویب اعضای دولت رسید.

عضویت انجمن ملی پشتیبانی از حقوق مصرف كنندگان در كارگروه تنظیم بازار
هیئت وزیران با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص عضویت انجمن ملی پشتیبانی از حقوق مصرف كنندگان در كارگروه تنظیم بازار موافقت نمود.
دولت این تصمیم را با هدف افزایش مشاركت تشكل های مردم نهاد در امر كنترل و نظارت بر بازار اتخاذ نمود.

اعلام نظر دولت درمورد برخی از طرح های نمایندگان مجلس
هیئت وزیران در ادامه، ضمن اعلام نظر درمورد برخی از طرح های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده خویش را برای پیگیری مبحث تعیین كرد.