ظریف به نیویورك می رود

بهمن: وزیر امور خارجه كشورمان جهت شركت در نشست مجمع عمومی با عنوان گرامیداشت روز بین المللی چندجانبه گرایی و دیپلماسی برای صلح به نیویورك سفر می كند.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، این نشست اصلی ترین برنامه محمدجوادظریف در این سفر است.

مجید تخت روانچی سفیر جدید و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد باز همزمان با سفر وزیر امور خارجه عازم محل ماموریت خود می شود.

پیش بینی می شود وزیر خارجه در مدت زمان حضور خود در نیویورك چند مصاحبه مطبوعاتی و سخنرانی در اندیشكده های مستقل در برنامه خود داشته باشد.